Phân phối, lắp đặt sàn gỗ tự nhiên, sàn gỗ công nghiệp

Hotline:0982069958 - Email: tuvansango24@gmail.com

Báo giá sàn gỗ công nghiệp tại Đà Nẵng tháng 1/2014

Báo giá sàn gỗ công nghiệp tại Đà Nẵng tháng 1/2014

Tên hàng

Kích thước (m.m)

Xuất xứ

Tiêu chuẩn

Đơn giá (VNĐ/m2)

 

 

Sàn gỗ KRONOTEX

Floors for living

8mm *193*1380
2,13072m2/hộp 8tấm

 Đức

Dynamic

200.000

 12mm *188*1380
1,2972m2/hộp 5 tấm

Robusto

330.000

8mm *193*1380
2,13072m2/hộp 8tấm

Exquisit

360.000

10mm *113*1380
1,2475m2/hộp 8tấm

Amazone

355.000

KAHN

 

HORMANN

805x125x 12mm
1210 x123x 12mm
1380 x 113/188x 12mm

 Đức

Mã : KP

Mã : A

Mã : DE 

230.000

280.000

380.000

    Dày 12mm

190.000

JANMI

Step your comfort!

8mm * 194* 1283

Malaysia

AC3

235.000

12mm * 192*1283

AC4 bản nhỏ

335.000

INOVAR

Đặc biệt chịu nước

8mm * 192 * 1288

Malaysia

Mã MF - AC3

225.000

12mm * 188 * 1285

Mã :TZ  - AC4

320.000

12mm * 135 * 1285

Mã : VG - AC5

360.000

12mm * 135 * 1285

Mã : FE - AC5

377.000

12mm * 135 * 1285

Mã DV - AC5

405.000

VANA+UR

Thai Floor

8mm * 192 * 1290

Thái Lan

AC3

205.000

EUROlines

Màu sắc đa dạng

NORDA

12mm * 128 * 808

Đức

AC3 bản nhỡ

205.000

12mm * 128 * 808

AC3

220.000

EUROHOME

KENDALL

8mm * 126 * 809

12mm * 127 * 807

Malaysia

AC3

145.000

190.000

12mm * 127 * 807

210.000

HANSOL

Made in Korea

12mm * 96 * 808

Hàn Quốc

 AC4

380.000

NEWSKY

Lựa chọn hoàn hảo

1218 x 144 x 12mm

808 x 130 x 12.3mm

Việt Nam

Mã K

Mã E

205.000

215.000

KRONEN

Giá siêu rẻ

8mm *195*1215

Đức

AC3

130.000

QUICK  HOUSE

Laminate Flooring

PAGO

808 x 96 x 12.3mm

Đức

AC3

215.000

12mm *128 * 808

AC3

195.000

ROBINA

Đặc biệt chịu nước

8mm * 1283 * 193

Malaysia

AC3

230.000

12mm * 1283 * 193

AC4 bản to

335.000

1283 * 130 * 12 mm

AC4 bản nhỏ

400 .000

GECUS

807*105* 12.3mm

Đức

AC3

220.000

12mm *122*805

Hèm V

240.000

Perfect life

195 x 1215 x 8mm

1288 x 122 x 12mm

805 x125x 12mm

805 x125x 12mm

130 x 808 x 12mm

130 x 1215 x 12mm

130 x 1215 x 12mm

Đức

(Popular)
( Dynamic )

( Deluxe )

(Wooden )

(Diamond )

(Glossy)

(Nobil)

160.000
230.000

250.000

265.000

280.000

180.000

200.000

PREMIER

808 x 130 x 12 mm

Đức

AC3

185.000

WILSON

808 x120 x 12mm

1288 x192x 8mm

Đức

AC3

190.000

145.000

Morser

805x125x 12mm

1210 x123x 12mm

Đức

AC3

245.000

245.000

Harler

805x125x 12mm

Đức

AC3

200.000

Sennorwell

1210 x 123x 12mm

Đức

AC3

240.000

Locman

808 x 104 x 12mm

Đức

AC3

195.000

Ponizi

808 x 130 x 12mm

808 x 104 x 12mm

Đức

AC3

230.000

230.000

Picenza

805x125x 12mm

Italy

AC3

235.000

Queen floor

808 x148 x 12.3mm

808 x 96 x 12.3mm

1217 x 98 x 12.3mm

Cn Malaysia

AC3

240.000

240.000

240.000

Micton

808 x 96 x12.3mm

Đức

AC3

225.000

Faus floor

808 x 130 x 12mm

808 x 104 x 12mm

Đức

AC3

240.000

240.000

VERTEX

805x 96 x 12mm

Đức

AC3

195.000

Sutra

805x125x 12mm

Đức

AC3

245.000

Glomax

805x 96 x 12mm

Đức

AC3

235.000

Quick style

808 x 130 x 12mm

Đức

AC3

215.000

Floton

808 x 130 x 12mm

Đức

AC3

220.000

NANOTEX

805x 96 x 12mm

Đức

AC3

225.000

Deluxe House

805 x 130 x 12mm

Đức

AC3

215.000

Powerlami

805 x 130 x 12mm

Đức

AC3

195.000

Euro floor

805 x 130 x 12mm

Đức

AC3

198.000

KRONOMAX

12.3mm * 125 * 805

12.3mm * 127 * 807

12.3mm * 130 * 808

   Đức

Mã V

Mã HG

Mã WG

240.000

250.000

260.000

FLOREN

808 x 130 x 10mm

Đức

AC3

180.000

KANTEX

805x 96 x 12mm

Đức

AC3

210.000

World floor

805 x 130 x 12mm

Đức

AC3

185.000

Vohringer

195 x 1215 x 8mm

Đức

AC3

240.000

Kanda

805 x 130 x 12mm

Đức

AC3

200.000

Aurotex

805 x 130 x 12mm

Đức

AC3

225.000

Novatec

805 x 120 x 12mm

Đức

AC3

195.000

Supertek

805 x 120 x 12mm

Đức

AC3

190.000

Kronotech

805x 96 x 12mm

Đức

AC3

215.000

Kronoswiss

805 x 120 x 12mm

Thụy Sỹ

AC3

230.000

Sàn ngoài trời

A Wood

140 x 2200 x 25mm

Malaysia

Sử dụng ngoài trời

>/=900.000